W środę 08 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne, dotyczące możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii informacyjnej o głównych założeniach LSR, zgodnie z planem komunikacji na rok 2017.Poprowadziła je Dorota Wąsik– specjalistka ds. projektów, która przedstawiła zebranym zasady przyznawania pomocy i wysokość wsparcia z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dodatkowo uczestnicy spotkania uzyskali informacje o planowanych przez LGD przedsięwzięciach.

Dziękujemy za obecność i już teraz zapraszamy na kolejne spotkania.