Sołectwo Stanisławice najlepsze na Mazowszu w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” EDYCJA 2018.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim w celu nagrodzenia aktywności społecznej w województwie mazowieckim, a także dalszej motywacji do działania na rzecz lokalnych społeczności w województwie mazowieckim, przeprowadziła w tym roku II edycję konkursu pn. „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” EDYCJA 2018.

Konkurs jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim. Każda gmina miała prawo zgłosić do Konkursu jedno sołectwo. Wymagane było, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum 10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa). Konkurs został przeprowadzony w jednym etapie – oceny zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej.

W konkursie KSOW nagrodzono na Mazowszu łącznie dziewięć sołectw. Sołectwa niebanalne. Aktywne. Kreatywne. Budujące wspólnotę lokalną. Takich sołectw szukano w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. I dziewięć takich sołectw KSOW postanowił nagrodzić w 2018 roku.

I miejsce w tegorocznej edycji konkursu i nagrodę finansową w wysokości 5.000 zł zdobyło Sołectwo Stanisławice (gmina Kozienice). Jego przeaktywna codzienność, liczne przedsięwzięcia, integracja mieszkańców i ich pracowitość była najwyżej oceniona przez komisję konkursową. Sołtyska, Pani Joanna Kwaśnik, od prawie 11 lat ogarnia żywioł koła gospodyń wiejskich, współpracuje z LGD „Puszcza Kozienicka” i OSP w Stanisławicach, organizuje półkolonie i festyny dla dzieci, prowadzi kroniki wsi i pozyskuje środki na jej rozwój. Komisja była niemal jednomyślna, że zgłoszenie Stanisławic zasługuje na tytuł „Najaktywniejszego sołectwa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2018”.

Do udziału w konkursie namówiła Panią Joannę Kwaśnik Prezes Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” Pani Irena Bielawska. Przy współpracy z Panią Sołtys, która udostępniła potrzebne materiały Pani Prezes przygotowała wniosek konkursowy. Praca i zaangażowanie obu Pań zakończyły się wygraną i wielkim sukcesem Najaktywniejszą Liderką Wiejska w województwie mazowieckim w konkursie KSOW organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego została w tym roku Pani Joanna Kwaśnik, sołtys wsi Stanisławice w gminie Kozienice, zdobywając I miejsce i główną nagrodę w wysokości 5 000 zł dla sołectwa – Stanisławice.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas XII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 30 sierpnia 2018r w Zegrzu. Symboliczny czek z rąk Wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej odebrał Wiceburmistrz Gminy Kozienice – Pan Igor Czerwiński wraz z Panią Joanną Kwaśnik – sołtysem zwycięskiego sołectwa Stanisławice.

Szanowni Państwo, Rola sołtysów choć rzadko doceniana jest bardzo ważna, bo to właśnie oni są najbliżej mieszkańców. Cieszymy się bardzo, że praca i działania pani Joanny Kwaśnik- Sołtyski ze Stanisławic na rzecz lokalnej społeczności zostały docenione i tak wysoko ocenione zdobywając I miejsce na Mazowszu. To wyjątkowe wyróżnienie będzie na pewno motywować Panią Joannę Kwaśnik i innych sołtysów do bycia jeszcze lepszym sołtysem i jeszcze lepszej pracy, aby działać i zachęcać do działania innych. Gratulujemy i zachęcamy w przyszłym roku do udziału w tym prestiżowym konkursie inne sołectwa z powiatu kozienickiego.

Cieszymy się, że praca LGD „Puszcza Kozienicka” w przygotowanie wniosku konkursowego zakończyła się sukcesem Pani Joanny Kwaśnik – członka LGD „Puszcza Kozienicka”. Gratulacje !!!