W związku z zakończeniem realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przypominamy wszystkim o obowiązku wypełnienia i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji.

Dokumenty do pobrania:

Ostateczna wersja dokumentów dostępna jest również na stronie Stowarzyszenia.