W niedzielę 3 września w Muzeum Wsi Radomskiej odbyło się XIX Święto Chleba.

Pomysłodawcą i corocznym organizatorem imprezy jest Cech Piekarzy w Radomiu oraz Muzeum Wsi Radomskiej. Jak co roku festyn obfituje w bogaty program artystyczny z licznymi konkursami, występami zespołów ludowych oraz wystawy twórców ludowych. W tym roku nasze LGD reprezentowali: Władysława Drachal, Marlena Zielińska oraz Zbigniew Kurasiewicz.

Nasi członkowie – Janusz Ostrowski oraz Grzegorz Gordat reprezentowali również Ziemię Kozienicką podczas lubelskiego Jarmarku Jagiellońskiego, który odbył się w dniach 12-15 sierpnia.