W dniach 22-23 września 2023 roku, na zaproszenie Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, 13 przedstawicieli z obszaru powiatu kozienickiego wzięło udział w organizowanej w Piotrkowie Trybunalskim konferencji w ramach projektu “Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”.

Konferencję w ramach projektu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, we współpracy z LGD Krainą Lasów i Jezior, Lokalną Grupą Działania Powiatu Myszkowskiego oraz Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Z naszego terenu w konferencji wzięły udział przedstawicielki KGW oraz członkowie naszego LGD, w tym Irena Bielawska – Prezes, oraz Barbara Gontarek – Skarbnik Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka”.

Na konferencji poruszano ciekawe tematy z zakresu turystyki kulinarnej, produktów tradycyjnych i lokalnych, budowy oferty turystycznej i promocyjnej, będącej skutecznym narzędziem promocji obszarów wiejskich.

Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników z 4 województw. Była doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wpływających na rozwój szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz źródłem inspiracji do dalszej pracy na obszarze działania naszego Stowarzyszenia.