Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” informuje , że w odpowiedzi na ogłoszony  nabór na stanowisko: Specjalista do spraw projektów – Forma zatrudnienia – umowa o pracę (pełen etat, miejsce pracy – siedziba i biuro LGD „Puszcza Kozienicka”, 26-900 Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17), po dokonaniu oceny formalnej w dniu 23 stycznia 2024 r  informuje, że do biura Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęły dwie oferty, obie spełniające  formalne wymagania konkursowe  i obie kandydatki są dopuszczone do dalszego postępowania konkursowego, tj.  rozmowy kwalifikacyjnej o której kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie.

Kandydatki na stanowisko: Specjalista do spraw projektów

1. Marta Motyka

2. Agnieszka Smolarczyk

 

                                                                              Irena Bielawska-Prezes Zarządu   
LGD „Puszcza Kozienicka”