W ramach wsparcia dla uchodźców z Ukrainy Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania ”Puszcza Kozienicka”  w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym Powiatu Kozienickiego i  I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach zorganizowało   pilotażowy, bezpłatny kurs języka polskiego dla grupy 30 uchodźców z Ukrainy, pracujących lub szukających pracy na terenie naszego powiatu.

Naukę języka w całości sfinansuje nasze Stowarzyszenie. Salę językową udostępniło bezpłatnie I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach. Zajęcia rozpoczęły się w  dniu wczorajszym tj. 11 kwietnia br. i  będą prowadzone do końca czerwca 2022r.

Naszych kursantów powitali w dniu wczorajszym : Irena Bielawska – Prezes LGD „Puszcza Kozienicka”, Krzysztof Wolski – Starosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska – Wicestarosta Powiatu Kozienickiego i Ewa Malec Dyrektor I LO w Kozienicach. Rekrutację uczestników przeprowadziło  Starostwo Powiatowe i LGD „Puszcza Kozienicka”. Nauka języka polskiego odbywać się będzie w systemie trzy razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia poprowadzi nauczycielka języka polskiego Pani Justyna Kwaśnik. 

Stowarzyszenie  LGD „Puszcza Kozienicka” wyraża pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i uchodźcami, którzy w związku z wybuchem wojny w Ukrainie przyjechali do naszego powiatu. Mamy nadzieję, że ten  intensywny  kurs języka polskiego ułatwi im pobyt Polsce i pomoże w pracy i w kontaktach z Polakami.