Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej organizuje cykl pikników prozdrowotnych pn. „Zdrowie dla wszystkich”. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca br. w Radomiu, Plac Corazziego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału producentów zdrowej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia.

Organizator zapewnia bezpłatne skorzystanie z powierzchni wystawienniczej, przeprowadzenie degustacji oraz sprzedaż swoich artykułów. Województwo nie zapewnia wyposażenia stoiska tj. namiotów, lad, regałów, stołów, krzeseł, itp.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z LGD „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice (biuro czynne od 9.00 – 17.00) lub telefoniczny 793­864­252, (48) 366­18­99

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 59 79 374 oraz adresem: Adiana Jakubowska.