W ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Planu Komunikacji w dniu 14 marca 2017r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy Głowaczów, w którym uczestniczył pan Józef Małaśnicki – Wójt Gminy Głowaczów.

Zebranie poprowadziła pracownik biura LGD, specjalistka ds. projektów – Dorota Wąsik. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali wiele istotnych informacji dotyczących, głównych założeń LSR, zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz terminów planowanych naborów.