W sobotę 20 listopada br. w miejscowości Słowiki – Folwark, odbyło się uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej.

Zakup i montaż świetlicy wiejskiej w miejscowości Słowiki- Folwark, to kolejny projekt sfinansowany ze środków LGD „Puszcza Kozienicka”, z zakresu Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu było Stowarzyszenie „Słowik”. Kwota dofinansowania wyniosła 160 594,00 zł.

 

Przybyłych na tę uroczystość gości powitali Władysław Krawczyk – Prezes Stowarzyszenia “Słowik” oraz Mirosława Pachocka, sekretarz stowarzyszenia i Sekretarz Gminy Sieciechów.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Irena Bielawska – Prezes Zarządu LGD “Puszcza Kozienicka”, Arkadiusz Guba – Wójt Gminy Sieciechów oraz gospodarz prezes Władysław Krawczyk.

Poświęcenia nowego obiektu dokonał  natomiast ks. kan. Julian Zając.

Po części oficjalnej, zaproszono uczestników do świetlicy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Nie obyło się oczywiście bez podziękowań gratulacji i serdecznych życzeń.

Głos zabrali prezes Irena Bielawska, która opowiedziała o kulisach realizacji projektu oraz o roli funduszy unijnych w rozwoju obszarów wiejskich, Tomasz Śmietanka – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Wolski – Starosta Powiatu Kozienickiego, Arkadiusz Guba – Wójt Gminy Sieciechów, Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów oraz Stanisław Potyra – Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów.

Nie mogło również zabraknąć symbolicznej lampki szampana i pysznego tortu.

Następnie Mirosława Pachocka, przedstawiła prezentację, ukazującą historię dawnej świetlicy oraz informacje dotyczące projektu nowego budynku.

Uroczystość uświetnił występ zespołu “Słowiczanki”.