Książka pt. „Nova Civitas Augustów”, to kolejny przykład zrealizowanego projektu grantowego, współfinansowanego z LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt został złożony w ramach naboru grantowego „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez imprezy, wydarzenia i warsztaty wzmacniające kapitał społeczny obszaru LGD” i jest jednym z 10 projektów, które dotyczą opracowania i wydania publikacji promującej obszar powiatu kozienickiego.

Kwota udzielonego wsparcia przez LGD „Puszcza Kozienicka” wyniosła 19 635 zł.

„Nova Civitas Augustów” – to wydawnictwo promujące dziedzictwo kulturowo – historyczne gminy Grabów nad Pilicą. Autorem jest pan Marek Krzaczkowski, ogromny pasjonat historii własnego regionu, który ponad 5 lat zbierał materiały do swojej książki.

Pomysł publikacji narodził się w odpowiedzi na zapotrzebowanie promocji własnego regionu oraz budowania poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania. Książka jest pierwszą monografią miejscowości Augustów, która prezentuje nie tylko aspekty historyczne gminy Grabów nad Pilicą, ale również zwyczaje mieszkańców i tradycje. Znajdziemy w niej również dotąd niepublikowane ciekawostki na temat gminy, oparte na źródłach historycznych oraz na relacjach mieszkańców Augustowa.

Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do aktywizacji lokalnej społeczności i zwiększenia poczucia tożsamości z regionem, ale przede wszystkim będzie wspaniałym przykładem promocji Ziemi Kozienickiej.

Publikacja udostępniania będzie bezpłatnie. Dostępna będzie na spotkaniach i imprezach promujących gminę Grabów nad Pilicą.