Szanowni Państwo

W związku z odstąpieniem wybranego Wykonawcy – firma Magdalena Siśkiewicz – New Challenge od realizacji zamówienia na „Organizację i obsługę dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu „Kreatywna wieś – dobre praktyki na obszarach wiejskich”, zgodnie z art. 43a ust. 5d Ustawy z dn. 20.02.2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020, Stowarzyszenie LGD “Puszcza Kozienicka” przystąpiło do wyboru kolejnego wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę – firmy GMSynergy sp. z o.o. sp. komandytowa 

Szczegółowe informacje w załączeniu.

notatka