Już po raz trzeci grupy utalentowanej młodzieży z terenu powiatu kozienickiego spotkały się podczas Powiatowego Przeglądu Przyśpiewek Dyngusowych i Pieśni Wielkanocnych. Tym razem impreza odbyła się 10 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckieg w Rozniszewie w Gminie Magnuszew.

Jak co roku celem przeglądu było między innymi ożywienie i popularyzacja zanikających obrzędów oraz tradycji ludowych naszego regionu, jak również ukazanie tego, co w kulturze ludowej jest najpiękniejsze, co stanowi o jej bogactwie i co niestety już zanika. Organizatorami przeglądu było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”, Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz gminy: Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Kozienice, Sieciechów, Głowaczów oraz Garbatka – Letnisko. Formą akredytacji do przeglądu był Konkurs Plastyczny 14 Stacji Drogi Krzyżowej. Na konkurs wpłynęło 70 prac z 5 gmin powiatu kozienickiego: Grabowa nad Pilicą, Głowaczowa, Gniewoszowa, Kozienic i Magnuszewa.

Komisja w składzie: Barbara Gontarek, Edyta Marczak, Karolina Urbańska, Aleksandra Wieczorek dokonała oceny złożonych prac.

Wyróżnienia otrzymało 15 uczniów:

 1. Kinga Walencik z Rozniszewa
 2. Dominik Banaś z Gniewoszowa
 3. Maciej Madejski z Wysokieg Koła
 4. Oliwia Mąkosa z Bogucina

ze Szkoły Podstawowej w Głowaczowie:

 1. Hanna Majewska
 2. Emilia Anyszkiewicz
 3. Nikola Maligłówka
 4. Hanna Bernaciak
 5. Zuzanna Strzelczyk

ze Szkoły Podstawowej w Świerżach Górnych:

 1. Piotr Dobrowolski
 2. Julia Misztal
 3. Jakub Koprowski
 4. Michał Karbowski
 5. Maja Bogumił
 6. Oliwia Nowak

Ponadto jury przyznało 3 nagrody rzeczowe za najlepsze prace. Nagrody otrzymali: Kinga Walencik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozniszewa, Maja Bogumił z Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerżach Górnych oraz Michał Karbowiak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerżach Górnych.

Koncert poprowadziła Monika Wiraszka pracownik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

W przeglądzie wzięło udział 5 grup śpiewaczych z Gminy Gniewoszów, Kozienice i Magnuszew.

 1. Szkoła Podstawowa z Rozniszewa,
 2. Szkoła Podstawowa z Gniewoszowa,
 3. Szkoła Podstawowa ze Świerży Górnych,
 4. Szkoła Podstawowa z Przydworzyc,
 5. Gimnazjum z Gniewoszowa.

Przybyłych gości uroczyście powitali wójt gminy Magnuszew – Marek Drapała oraz prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej Barbara Gontarek.

Następnie przystąpiliśmy do koncertu, podczas którego mogliśmy posłuchać pieśni wielkanocnych i przyśpiewek dyngusowych, jak również obejrzeć inscenizacje przygotowane przez dzieci i młodzież.

Występy dzieci oceniało jury, w którym zasiedli: Siostra Krystyna Mazur ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny w Magnuszewie; Sabina Semeniuk – pracownik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach; Irena Bielawska – prezes LGD oraz Ks. Wojciech Celuch – proboszcz z parafii p.w. Narodzenia NMP w Rozniszewie.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury wybrało się na obrady. W trakcie przerwy czas gościom umilał występ dzieci ze Szkoły w Rozniszewie i Scholi z Magnuszewa.

Maksymalną ilość punktów otrzymała grupa Dyngusowa ze Szkoły Podstawowej w Rozniszewie i to ona otrzymała Puchar Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga a z rąk wójta Marka Drapały oraz prezes Ireny Bielawskiej dyplom oraz kosz słodyczy. Nagrody i słodkie upominki dla wszystkich uczestników przeglądu i konkursu plastycznego ufundowała Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

Na zakończenie przeglądu prezes Barbara Gontarek w imieniu Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej wręczyła członkom jury oraz Staroście Andrzejowi Jungowi, Wójtowi Markowi Drapale, Monice Wiraszka i dyrektor Agnieszce Suskiej pamiątkowe porcelanowe aniołki.
Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie oraz słodki poczęstunek.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z wydarzenia:

Zdjęcia z wydarzenia


PSP w Bogucinie


PSP w Głowaczowie


PSP w Przydworzycach


PSP w Rozniszewie


PSP w Świerżach Górnych


PSP w Wysokim Kole


ZSP w Gniewoszowie