Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, która została zapoczątkowana w roku 2012 czytaniem „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. W kolejnych latach czytano m.in. „Trylogię”, „Lalkę” i „Wesele”. Tym razem pora na „Przedwiośnie”. W tym roku Narodowe Czytanie “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego odbędzie się w ponad 2800 miejscach na całym świecie. To rekordowy zasięg akcji, “Przedwiośnie” czytane będzie na wszystkich kontynentach, nawet na Antarktydzie.

Jest nam niezmiernie miło, że nasze Stowarzyszenie wzięło udziału w tej akcji na zaproszenie gminy Magnuszew.

Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”, w narodowym czytaniu, w niezwykłych okolicznościach przyrody, w plenerze, na terenie skansenu bojowego w Magnuszewie reprezentowała Irena Bielawska- nasza Pani Prezes. W narodowym czytaniu 10 września br. wzięły udział oczywiście władze samorządowe gminy: wójt Gminy Pan Marek Drapała, sekretarz gminy Pani Barbara Sobota, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie Pani Elżbieta Wachnik, nauczyciele i młodzież szkolna ze szkół z terenu gminy Magnuszew i inni zaproszeni goście. Cieszymy się, że i my włączyliśmy się do tej pięknej akcji.