Jakie ślady zostawia sarna? Gdzie można spotkać lisa? I co kryją leśne gęstwiny? – na te i inne pytania mogli znaleźć odpowiedź uczniowie podczas warsztatów przyrodniczych pn. „Na tropie leśnych zwierząt”, zorganizowanych wspólnie przez nasze stowarzyszenie oraz Kozienicki Park Krajobrazowy.

Zajęcia odbyły się 9 maja br. w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie. Poprowadziła je Aleksandra Kołacz – pracownik Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Tym razem uczestnicy wcielili się w rolę detektywów przyrody, którzy postanowili wytropić leśne stworzenia. Zajęcia rozpoczęła pogadanka oraz prezentacja multimedialna ukazująca las, jako miejsce życia wielu gatunków zwierząt. Ponadto dzieci poznały sylwetki wybranych gatunków zwierząt żyjących w środowisku leśnym oraz dowiedziały się po czym rozpoznać obecność zwierząt w lesie nie widząc ich.

Następnie przyszedł czas na prawdziwe tropienie. Uczniowie zaopatrzeni w poradniki „Młodego tropiciela” zabrali się do rozpoznawania śladów zwierząt, rozwiązali karty pracy i krzyżówki.

Na zakończenie przyszedł czas na „brudną robotę”, tym razem zabawę z farbami i gliną. Dzieci wykonały samodzielnie maski zwierząt oraz medale z gliny, w których utrwaliły trop wybranego zwierzęcia. Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały także plansze – podkładki z mapą Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom dzieci poznają lepiej środowisko życia zwierząt a spacer po lesie nie będzie już nigdy tak zwyczajny jak kiedyś.