Z ogromną radością chcemy Państwa poinformować, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” z okazji 10-lecia pracy na rzecz mieszkańców powiatu kozienickiego zostało odznaczone medalem pamiątkowym „Pro Masovia”.

Medal pamiątkowy "Pro Masovia"

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” został ustanowiony Uchwałą nr 142/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 lipca 2006 r. To wyróżnienie okolicznościowe nadawane: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej.

Medal jest przyznawany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego jednostkom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Jesteśmy ogromnie dumni, że nasza codzienna praca na rzecz rozwoju Ziemi Kozienickiej została dostrzeżona i w ten wspaniały sposób uhonorowana. To dla nas ogromny zaszczyt. Dziękujemy!!!