Stare przysłowie głosi, że “Uczony bez praktyki to pszczoła bez miodu”. Jednak nie ma praktyki bez teorii. W związku z tym w sobotę 4 marca we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  w Warszawie oraz Kołami Pszczelarzy z Kozienic, Gniewoszowa i Głowaczowa przeprowadziliśmy szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich na temat chorób pszczół i czerwiu.

Spotkanie odbyło się w remizie OSP w Stanisławicach i zgromadziło dużą grupę miłośników pszczelarstwa.

Powitania uczestników dokonali Irena Bielawska – Prezes LGD “Puszcza Kozienicka” oraz Krzysztof Zaniewski Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Szkolenie  poprowadziła doktor Anna Gajda z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – Kierownik Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Spotkanie poświęcone było problematyce zdrowia pszczół. Prowadząca omówiła zagadnienia dotyczące higieny, profilaktyki, metod dezynfekcji, rozpoznawania i zwalczania chorób takich jak: warroza, nosemoza, zgnilec amerykański. Uczestnicy zostali zapoznani również z tematyką leków dopuszczonych do stosowania w Polsce.

Na zakończenie zajęć odbył się poczęstunek produktami lokalnymi i tradycyjnymi.