Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.

Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że to również od nich zależy czy zmienią swoją sytuację. Najważniejsze w Szlachetnej Paczce jest jednak spotkanie z drugim człowiekiem. Przez ostatnie 17 lat, bo tyle lat trwa już akcja, projekt zatacza coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę darczyńców i wolontariuszy.

Tegoroczne hasło przewodnie to “Lubię ludzi”.

Na terenie powiatu kozienickiego akcja trwa trzeci rok i trzeci rok Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” uczestniczy w tym projekcie. Tegoroczną akcją w powiecie kozienickim objętych zostało 22 rodziny, dzięki ludziom dobrej woli – wspaniałym darczyńcom, którzy stanęli na wysokości zadania poświęcając swój czas i pieniądze.

Nie zabrakło łez wzruszenia, zdziwienia i niedowierzania ze strony rodzin, że ktoś zupełnie obcy postanowił obdarować ich tak hojnie! Średnia wartość paczki to około 3 tys. zł, ale jak słyszymy od kozienickich wolontariuszy, niektóre kosztowały nawet 5-7 tys. zł. Jedną paczkę przygotowuje około 35-50 osób.

Nasze Stowarzyszenie ufundowało po raz kolejny koszulki z logo szlachetnej paczki dla kozienickich Wolontariuszy.

Magazyn kozienickiego finału zlokalizowany był w lokalu Calvados. To tam trafiły paczki od darczyńców, skąd przekazano je rodzinom.

Gościem specjalnym w magazynie rejonu Kozienice był Piotr Cieszewski, ambasador Szlachetnej Paczki, zdobywca szczytu Mount Everest.

Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się podczas Szlachetnej Paczki i mogliśmy razem nieść mądrą pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc, która mamy nadzieję, będzie impulsem do pozytywnych zamian w życiu rodziny, oraz sygnałem, że są ludzie, dla których ich los nie jest obojętny, którzy bezinteresownie okażą wsparcie i podadzą pomocną dłoń. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Irena Bielawska – Prezes Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka”