Niedawno informowaliśmy Was, że 4 wybrane Lokalne Grupy Działania z obszaru Mazowsza, w tym nasze Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” miały możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i efektów wdrażania programu LEADER na obszarach objętych Lokalną Strategia Rozwoju podczas XII Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowanego przez Marszałka Adama Struzika. Prezentacji naszego dorobku, pozyskania i rozdysponowania na teren powiatu kozienickiego ponad 23 milionów złotych dokonała Prezes – Irena Bielawska.

Nasz referat został oceniony przez Marszałka woj. mazowieckiego jako ważny i ciekawy element w.w Kongresu. Wartością dodaną mojej prezentacji dorobku 10 lat Stowarzyszenia “Puszcza Kozienicka” na XII Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zegrzu br. jest film nakręcony o naszym Stowarzyszeniu na zlecenie Pana Marszałka Adama Struzika z okazji 20-lecia Samorządu na Mazowszu.

Zapraszam do jego obejrzenia.

Irena Bielawska- Prezes Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka