W związku z planowanymi na przełom miesiąca marca i kwietnia 2018r. naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru objętego LSR na bezpłatne szkolenia z zakresu przyznania pomocy ze środków UE.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerami telefonów – 793 864 252; (48) 366 18 99 lub za pośrednictwem e-maila: biuro@lgdkozienice.pl. Zapisów można również dokonywać osobiście w biurze projektu: Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17 w godzinach 9.00 – 17.00.

Liczba miejsc ograniczona.

Uczestników prosimy o przyniesienie na szkolenia wydrukowanych wzorów wniosków wraz z załącznikami oraz formularzy biznesplanów. Formularze dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia w zakładce Nabory – Wzory wniosków.

Terminy szkoleń:

  • Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego – Podejmowanie działalności gospodarczej – 27.03.2018r. godz. 10.00 – Biuro LGD – Kozienice. Termin zapisów: do 23.03.2018r.
  • Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego – Rozwój działalności gospodarczej – 28.03.2018r. godz. 10.00 – Biuro LGD – Kozienice. Termin zapisów: do 23.03.2018r.