Szanowni Państwo!!!
Z ogromną radością chcemy Państwa poinformować, że już wkrótce na terenie powiatu kozienickiego powstanie pierwszy – powiatowy szlak kulinarny , w ramach projektu “Dobre bo lokalne – Szlak Kulinarny “Smaki Ziemi Kozienickiej”!!!

Środki na realizację projektu, w kwocie 9 840,00 zł, LGD “Puszcza Kozienicka” pozyskała w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego: Konkurs Obszar „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Cała kwota projektu wynosi 12 300,00 zł.

Projekt stanowić będzie uzupełnienie dotychczasowych działań Stowarzyszenia LGD “Puszcza Kozienicka”, które od początku swojego istnienia zajmuje się promocją produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. Zarówno w poprzednim okresie programowania (PROW 2007 – 2013), jak i w obecnym, LGD “Puszcza Kozienicka” podejmowała szereg działań, aby wiedza o produktach lokalnych, tradycji, kulturze oraz dziedzictwie kulinarnym regionu dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców.

W tym celu w 2015 roku została również utworzona marka “Smaki Ziemi Kozienickiej”, w ramach której zrealizowaliśmy szereg projektów komplementarnych, służących promocji produktów lokalnych t.j: warsztaty, wizyty studyjne, wydawnictwa promocyjne, imprezy promocyjne, szkolenia, rejestracje produktów na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisu do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

Projekt będzie również komplementarny z ideą Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, której głównym celem jest promocja regionalnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców oraz tworzenie płaszczyzny do współpracy dla wielu przedsiębiorstw w regionie.

W ramach projektu zostanie opracowany logotyp szlaku kulinarnego, powstaną tabliczki identyfikujące obiekty na utworzonym szlaku kulinarnym oraz zostanie opracowane bezpłatne wydawnictwo promocyjne. LGD “Puszcza Kozienicka” zorganizuje również konferencję otwierającą szlak kulinarny, połączoną z wystawą produktów lokalnych.

Do współpracy zaprosimy producentów produktów lokalnych, przedsiębiorców, restauratorów, którzy wspólnie z naszym stowarzyszeniem utworzą klaster – markę .

Mamy nadzieję, że projekt będzie początkiem wspólnej marki, pod którą będziemy promować to co nasze, lokalne i dobre. A szlak będzie stale ewaluował i w przyszłości przystąpią do niego kolejni producenci oraz przedsiębiorcy i osoby zainteresowane.