30 sierpnia br. do Zegrza przyjechało blisko 200 wójtów, burmistrzów, starostów i prezesów oraz przedstawicieli lokalnych grup działania, by wspólnie przedyskutować sprawy przeszłości i poznać zagadnienia przyszłości m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dwudniowy kongres tradycyjnie wypełniony był prelekcjami i warsztatami ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i po raz pierwszy prezentacjami wybranych Lokalnych Grup Działania z Mazowsza.

Kongres otworzyli Marszałek Adam Struzik i Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. Marszałek w swoim wystąpieniu podsumował 20 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego.

O wpływie środków UE na te lata naszego rozwoju mówiła Pani Wicemarszałek Ewa Orzełowska. O osiągnięciach Mazowsza świadczą obiektywne liczby – miliardy wydanych złotych, kilometry dróg i sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych, nowoczesne targowiska czy świetlice. Dyrektor Joanna Gierulska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła wstępne plany na wdrażanie podejścia LEADER po 2020 roku. Po raz pierwszy od 12 lat na w.w Kongresie umożliwiono zaprezentowanie swoich osiągnięć i efektów wdrażania programu LEADER na obszarach wiejskich 4 z pośród 29 działających na Mazowszu lokalnych grup działania. W gronie tych wyróżnionych lokalnych grup działania znalazło się nasze Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”.

Prezentacji naszego dorobku , pozyskania i rozdysponowania na teren powiatu kozienickiego ponad 23 milionów złotych co umożliwiło realizację ponad 210 projektów z zakresu infrastruktury publicznej, społecznej i wsparcia przedsiębiorczości ze środków pozyskanych przez nasze Stowarzyszenie w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 dokonała Prezes LGD „Puszcza Kozienicka”- Pani Irena Bielawska.

O dobrych praktykach mówił także Prezes Edward Trojanowski z LGD Zalew Zegrzyński, Prezes Cezary Adam Nowek z LGD Razem dla Radomki oraz Prezes Paweł Białecki z LGD Między Wisłą a Kampinosem.

W trakcie Kongresu goście wzięli udział w krótkim wyjeździe studyjnym po gminach Wieliszew i Pomiechówek, by poznać dobre praktyki we wdrażaniu PROW, a także wysłuchali referatu nt. planowanych po 2020 roku zmian w podejściu LEADER.

XII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich jest tradycyjną formą wymiany wiedzy i informacji proponowaną przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowiecki. Jesteśmy dumni , że mogliśmy zaprezentować przed Samorządami i innymi lokalnymi grupami z całego Mazowsza nasze osiągnięcia.

Do zobaczenia za rok.