Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„ Puszcza Kozienicka” 31 lipca 2018 roku podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę przyznania pomocy na realizację operacji pt. „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez imprezy, wydarzenia i warsztaty wzmacniające kapitał społeczny obszaru LGD” w wysokości 278 954,00 zł, realizowanej w ramach II projektu grantowego zaplanowanego w Lokalnej Strategii Rozwoju naszego stowarzyszenia.

Było to następstwem pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy z zakresu tematycznego „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W związku z powyższym już 1 sierpnia br. w Biurze LGD „Puszcza Kozienicka” miało miejsce podpisanie umów o powierzenie grantu z naszymi grantobiorcami. Dofinansowanie uzyskało 18 projektów grantowych, w wyniku których, powstanie 10 publikacji promujących historię, kulturę i tradycje regionu, jak również film edukacyjny poświęcony kulturze, historii i przyrodzie południowego Mazowsza. Ponadto, przeprowadzone będą warsztaty kulinarne, warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, a także zorganizowany zostanie piknik historyczny upamiętniający 100-lecie Niepodległości oraz jubileuszowe obchody ochotniczych straży pożarnych połączone z nadaniem sztandarów.

Podczas spotkania z grantobiorcami Pani Irena Bielawska, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, omówiła obowiązki i zadania wynikające z realizacji poszczególnych projektów grantowych oraz dokumenty konieczne do właściwego rozliczenia każdego z projektów i uzyskania płatności.

Grantobiorcami tego projektu są:

 1. Gmina Sieciechów
 2. Pan Janusz Ostrowski
 3. Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni”
 4. Gmina Magnuszew
 5. Stowarzyszenie „Wesołe Słoneczka z Cecylówki”
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach
 7. Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”
 8. Pan Marek Krzaczkowski
 9. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej
 10. Stowarzyszenie Aktywni 50 plus
 11. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Zapilcze”
 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzózie
 13. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
 14. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia”
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielewie

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Organizacja do końca 2018 roku wydarzeń promujących obszar LGD „Puszcza Kozienicka” poprzez warsztaty, imprezy, wydawnictwa i filmy przyczyniające się do rozwoju aktywności i poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LSR, w tym poprzez promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego.

Wszystkim beneficjentom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych zadań grantowych.