W dniu 07.12.2022 r. na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, jako prezes Stowarzyszenia miałam zaszczyt reprezentować Stowarzyszenie LGD  „Puszcza Kozienicka” oraz Województwo  Mazowieckie na konferencji dotyczącej wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez różne instytucje biznesu w tym LGD.

Jest to dla nas niezwykle wyjątkowe wyróżnienie.

Do zaprezentowania osiągnięć wspierania przedsiębiorczości w ramach inicjatywy Leader z  pośród 324  LGD w skali całej Polski zaproszono  przedstawicieli  dwóch LGD: Lokalną Grupę Działania „Puszcza Kozienicka” reprezentowaną przez Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska  i LGD  Stobrawski  Zielony Szlak z woj. opolskiego, które reprezentowała Prezes Jagoda Kulczycka.

W konferencji z udziałem Henryka  Kowalczyka – Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Łukasza Tomczaka – Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, MRiRW,  wzięło udział wielu przedstawicieli instytucji takich jak ARiMR, KOWR, MRiRW, CDR oraz Polskiej Sieci LGD.

Cieszymy się, że  praca naszego Biura, Rady, Zarządu i dobra współpraca z Samorządem woj. mazowieckiego jest zauważana i nagradzana, a przede wszystkim przyczynia się wymiernie do tworzenia miejsc pracy i rozwoju naszego regionu.

                                                                    

                                             Irena Bielawska – Prezes Zarządu

                                          Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”