W dniu wczorajszym na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) ukazała się lista ocenionych wniosków złożonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru DWULETNIEGO PLANU OPERACYJNEGO KSOW NA LATA 2018-2019 DLA KONKURSU NR 3/2019.

Wnioski złożone w terminie 4 – 18 lutego 2019 r. podlegały ocenie formalnej a następnie ocenie merytorycznej.

Nasze Stowarzyszenie złożyło wniosek w Działaniu 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

W wyniku oceny nasz wniosek otrzymał 19 pkt. i otrzyma wsparcie finansowe w pełnej kwocie o jaką aplikowaliśmy.

W ramach tego wniosku zaplanowane są dwa wyjazdy studyjne w ramach dobrych praktyk w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Oba wyjazdy studyjne zaplanowane są dla grupy 30 osób z terenu 4 woj.: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego do Austrii (TYROL), szlakiem winnym i w kujawsko-pomorskie – Gęsinowy Szlak Kulinarny. O sposobie rekrutacji będziemy informowali na naszej stronie w późniejszym terminie.

Dziękujemy wszystkim Partnerom naszego projektu tj. LGD Ziemi Kraśnickiej, z siedzibą w Kraśniku, LGD „Prym”, z siedzibą w Parzęczewie i Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych Pokolenia, z siedzibą w Rozniszewie za pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Zapraszamy do dalszej współpracy przy realizacji projektu.

Lista ocenionych operacji KSOW w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla konkursu nr 3/2019 ogłoszonego w dniu 4 stycznia – pobierz