W dniu dzisiejszym  na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) ukazała się lista ocenionych wniosków złożonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru DWULETNIEGO PLANU OPERACYJNEGO KSOW NA LATA 2020-2021-  DLA KONKURSU NR 4/2020.

Wnioski złożone w terminie od  9 grudnia  2019 r.  do 17 stycznia 2020r. podlegały ocenie formalnej a następnie ocenie merytorycznej.

Nasze Stowarzyszenie złożyło wniosek w Działaniu 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

W wyniku oceny nasz wniosek otrzymał 20 pkt. i otrzyma wsparcie finansowe w pełnej kwocie o jaką aplikowaliśmy – 125 695,00 zł.

Uzyskany wynik pozwolił nam zająć I miejsce, w działaniu 4.

W ramach tego wniosku zaplanowany jest wyjazd do Portugalii, w ramach dobrych praktyk w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wyjazd studyjny zaplanowany jest dla grupy 20 osób z terenu 4 województw: mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego  i świętokrzyskiego. O sposobie rekrutacji będziemy informowali na naszej stronie w późniejszym terminie.

Dziękujemy wszystkim Partnerom naszego projektu tj. LGD “Ziemi Kraśnickiej”, z siedzibą w Kraśniku, LGD “Krajna Złotowska” z siedzibą w Złotowie, LGD „Krzemienny Krąg” z siedzibą w Bałtowie za pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Zapraszamy do dalszej współpracy przy realizacji projektu.

Lista ocenionych operacji KSOW w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla konkursu nr 4/2020  – Lista rankingowa-konkurs nr 4-2020