Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka Zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz JST na darmowe szkolenie organizowane w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Temat: Księgowość w organizacji – Koła Gospodyń Wiejskich

Prowadzący: Barbara Kaczmarczyk

Data Szkolenia: 11.04.2019 roku

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kozienice, ul. Parkowa 5, 26 – 900 Kozienice, sala konferencyjna II piętro

Godzina: 12.00

Zapewniamy serwis kawowy