Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” rozpoczyna proces konsultacji społecznych, mających na celu partycypacyjne opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przy udziale mieszkańców naszego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka” i realizację zaplanowanych przez Państwa projektów.

Dlatego zależy nam na Państwa opinii i zaangażowaniu w tworzeniu nowej LSR!!!

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców powiatu kozienickiego, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów.

Konsultacje będą dotyczyły:

– analizy mocnych i słabych stron, zagrożeń i szans zewnętrznych obszaru (analiza SWOT)

– diagnozy obszaru, jego potrzeb, problemów oraz potencjału

– określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju     

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie przygotowany raport, który będzie zamieszczony na naszej stronie internetowej, w zakładce: PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2023-2027