W środę 6 września w Centrum Kultury i Tradycji Historycznej – Skansen Militarny I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie odbyła się konferencja zorganizowana przez nasze stowarzyszenie we współpracy z Gminą Magnuszew. Konferencja pn. „Inicjatywa LEADER 2014 – 2020 – stan wdrażania LSR na obszarze LGD „Puszcza Kozienicka” miała na celu nie tylko realizację planu komunikacji, ale również poinformowanie o stanie i efektach wdrażania LSR LGD „Puszcza Kozienicka”, współpracy lokalnej i regionalnej oraz promocji produktów tradycyjnych i lokalnych.

Powitania zaproszonych gości dokonali Prezes LGD Irena Bielawska oraz Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządów wszystkich gmin powiatu kozienickiego, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji kulturalnych, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział Radom oraz współpracownicy i członkowie LGD.

Na wstępie konferencji zebrani obejrzeli film informacyjno – promocyjny nt. wdrażania LSR przez LGD „Puszcza Kozienicka”, zrealizowany przez telewizję lokalną „Kronika Kozienicka”. Następnie odbyły się wystąpienia zaproszonych gości. O szansach i wyzwaniach w nowym okresie programowania PROW 2014 – 2020 poinformował zebranych dr Leszek Leśniak z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

A prezes Irena Bielawska opowiedziała szczegółowo o stanie i efektach wdrażania LSR na naszym obszarze.

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem naszych beneficjentów.

O projektach współfinansowanych ze środków LGD „Puszcza Kozienicka” opowiedzieli Piotr Kozłowski – Sekretarz Gminy Głowaczów oraz Robert Kowalczyk – Wójt Gminy Garbatka – Letnisko. Natomiast przedstawiciele stowarzyszeń oraz twórców regionalnych – pani Małgorzata Marchewka (Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia”), Danuta Błażyńska (Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”), Teresa Bęczkowska (Stowarzyszenie „Aktywni 50+) oraz Janusz Karaś poinformowali zebranych o wspólnie realizowanych z LGD projektach na rzecz aktywizacji mieszkańców powiatu kozienickiego.

Nie obyło by się również bez wystąpień naszych beneficjentów z działań: Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej, którzy w skrócie opowiedzieli o współpracy z LGD. Ostatni blok konferencji został poświęcony produktom lokalnym.
O produktach tradycyjnych i lokalnych, ich promocji i dystrybucji opowiedziała zebranym Ewa Stanik z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Radom. Natomiast Krzysztof Margol – Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” przedstawił informacje dotyczące tworzenia wiosek tematycznych. O pomyśle utworzenia na terenie skansenu w Mniszewie wioski tematycznej „Czterej Pancerni i pies” opowiedział Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała.

Podczas konferencji nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu Regionalny Znak Jakości. Laureatami III edycji zostali: w kategorii produkt materialny – kapusta dębowa Stowarzyszenia „Nowoczesna Gospodyni” ze Stanisławic oraz w kategorii produkt – usługa – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia”.

Zebrani mogli również spróbować lokalnych przysmaków: nagrodzonej kapusty dębowej, chleba razowego z Piekarni L. Szeliga, A. Nercz, M. Żarłak, regionalnego bigosu, ciast, ogórków, pachnących magnuszewskich jabłek, czy lokalnych, naturalnych soków produkowanych przez firmę Multi Smak.

Konferencję uświetnił koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach.