W piątek 9 lutego br. na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Siedlisko “Gnysiówka” w Garbatce Zbyczyn, odbyła się konferencja podsumowująca 15 lat działalności naszego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka” i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie powiatu kozienickiego. 

Na nasz jubileusz przybyło ponad 150 znamienitych gości. Uroczystość poprowadziły Irena Bielawska – Prezes Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka” oraz Teresa Fryszkiewicz – Wójt Gminy Garbatka – Letnisko oraz Wiceprezes Zarządu LGD.

To było wspaniałych 15 lat: 15 lat współpracy, dialogu, nauki, integracji, ale też wspaniałego budowania potencjału ziemi kozienickiej, z czego jesteśmy ogromnie dumni. W imieniu zarządu prezes Stowarzyszenia, Irena Bielawska, podziękowała wszystkim inicjatorom oraz członkom Stowarzyszenia, Samorządom z powiatu kozienickiego, Wicemarszałkowi województwa mazowieckiego, radnym sejmiku województwa mazowieckiego, Radzie LGD, Komisji Rewizyjnej, firmom, organizacjom, instytucjom, pracownikom biura, wszystkim ludziom dobrej woli, z którymi zrealizowano szereg działań, które wpłynęły pozytywnie na rozwój obszaru.

 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” to stowarzyszenie będące swego rodzaju partnerstwem publiczno-prywatnym. Jego członkami są bowiem zarówno samorządy lokalne (7 gmin wiejskich i 1 miejsko-wiejska z terenu powiatu kozienickiego i samorząd powiatowy) jak i różnego rodzaju placówki, stowarzyszenia, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby prywatne. Głównym celem LGD jest pobudzanie aktywności lokalnych społeczności, stwarzanie możliwości do poprawy warunków życia mieszkańców przy wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz wsparciu środków unijnych.

Dorobek 15 lat działania naszego stowarzyszenia jest naprawdę imponujący. Ponad 28 mln zł zainwestowanych na terenie naszego powiatu. To prawie 120 miejsc pracy, dziesiątki obiektów sportowych i rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wystaw. To przede wszystkim ogrom projektów zrealizowanych dzięki wsparciu unijnemu pozyskanemu za pośrednictwem Lokalnej Grupy przez stowarzyszenia, firmy, osoby prywatne, organizacje, instytucje i w końcu samorządy. Ich efekt to ponad 230 zrealizowanych projektów w zakresie infrastruktury publicznej, społecznej, kulturalnej i wsparcia przedsiębiorczości. To wszystko było możliwe dzięki wielu wspaniałym ludziom, z którymi na przestrzeni tych 15 lat udało nam się pracować.

Były podziękowania, statuetki, medale, wiele wspomnień, tort i koncert. W czasie uroczystości Zarząd Stowarzyszenia wręczył wyróżnionym instytucjom i osobom podziękowania za wieloletnią oraz aktywną działalność, za zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia i lokalnej społeczności. Na ręce osób zasłużonych dla Stowarzyszenia zostały przekazane pamiątkowe statuetki i kwiaty. Nie zabrakło także życzeń dla prezes Ireny Bielawskiej, jej pracowników i tych, którzy tworzą Lokalną Grupę. Złożyli je m.in.: Wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, radni sejmiku Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka, starosta kozienicki Krzysztof Wolski, burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, burmistrz Miasta i Gminy Głowaczów Hubert Czubaj, burmistrz Miasta i Gminy Magnuszew Marek Drapała, wójtowie wszystkich gmin z terenu powiatu kozienickiego, radni gminni i powiatowi, dyrektorzy instytucji kultury i Urzędu Pracy, prezesi Stowarzyszeń, KGW, przedsiębiorcy, przedstawiciele 11 zaprzyjaźnionych LGD z Mazowsza i Ziemi Opolskiej, Lubelskiej, Wielkopolskiej i Śląskiej oraz organizacji współpracujących z naszą Lokalną Grupą Działania.

Wszystkim tak licznie przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za obecność i świętowanie wraz z nami tego ważnego wydarzenia.