W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. “Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”, w dniu 27 września 2023 roku podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizacje projektu pn. „Zakup wyposażenia w celu szkoleń i aktywizacji lokalnej społeczności przez LGD „Puszcza Kozienicka”.

W ramach projektu zostanie zakupione doposażenie naszego biura w kwocie 7 tysięcy złotych w postaci serwisu kawowego na 12 osób i MacBook-a.

Umowę w imieniu Stowarzyszenia LGD “Puszcza Kozienicka” podpisała Prezes – Irena Bielawska. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował: Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, oraz radni sejmiku: Tomasz Śmietanka i Leszek Przybytniak.

zdjęcie prezes LGD "Puszcza Kozienicka" trzymającej tablice z informacją o otrzymanym wsparciu finansowym, obok prezes stoją przedstawiciele Samorządu Wojewójdztwa Mazowieckiego
tablica informacyjna o zrealizowanym projekcie pn. „Zakup wyposażenia w celu szkoleń i aktywizacji lokalnej społeczności przez LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach programu "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie"