Aż czternaście Kół Gospodyń Wiejskich powstało w ostatnim czasie na obszarze powiatu kozienickiego. W związku z tym wraz z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej postanowiliśmy zorganizować dla nich spotkanie zapoznawcze, połączone ze szkoleniem.

Spotkanie odbyło się w czwartek 11 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice. Tematem spotkania była „Księgowość w organizacji – Koła Gospodyń Wiejskich”.

W zebraniu wzięły udział przedstawicielki dziesięciu KGW oraz dwóch Stowarzyszeń. Trzydzieści pań, pełnych werwy i chęci działania!!! A wszystko to by promować nie tylko swoje małe ojczyzny, w których żyją, ale również kobiety, które na co dzień aktywnie działają na rzecz środowisk wiejskich.

Spotkanie rozpoczęła prezes LGD „Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych. Następnie zapoznała panie z działalnością naszego stowarzyszenia oraz przedstawiła możliwości dalszej współpracy oraz pomocy m.in w zakresie kultywowania lokalnej tradycji i kultury. Bo Koła Gospodyń Wiejskich są żywym nośnikiem kultury ludowej – promującym nie tylko tradycję, obrzędy czy kuchnię regionalną, ale również integrującym środowisko wspaniałych kobiet.

Potem przyszedł czas, aby bliżej się poznać, ponieważ celem spotkania była również wymiana doświadczeń, kontaktów oraz nawiązanie współpracy.

Dalszą część spotkania poprowadziła księgowa Barbara Kaczmarczyk, która poruszyła wiele istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie było również okazją do omówienia zmian, jakie wprowadziła w listopadzie 2018 r. ustawa o kołach gospodyń wiejskich oraz kwestii rozliczania wydatków przez KGW.

Wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich życzymy samych sukcesów w kultywowaniu lokalnych tradycji. Wytrwałości w realizacji wszystkich projektów oraz dalszej owocnej współpracy na rzecz mieszkańców powiatu kozienickiego.

Koła Gospodyń Wiejskich w powiecie kozienickim:

 • Koło Gospodyń Wiejskich „Marianianki” w Marianowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczowicach Dolnych
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Mniszewianki” w Mniszewie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Samwodziu
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Nasz Borek” w Borku
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Bąkowcu
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Dębo-Wianki” w Dębowoli
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Głowaczowianki” w Głowaczowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Świerżach Górnych
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sieciechowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Babeczki w Trzebieniu” – Trzebień