W ubiegłą środę tj. 05.07.2017r w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul.Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków złożonych do naszego biura w naborach: 01/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej i 02/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej.

Rada zebrała się w 11 osobowym składzie. Otwarcia obrad dokonał pełniący funkcję Przewodniczącego Rady LGD – Pan Zdzisław Karaś. Następnie wybrano Sekretarza posiedzenia i Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem posiedzenia został Pan Wiesław Żulewski, który wraz z Panem Piotrem Bielawskim pełnił obowiązki Komisji Skrutacyjnej. Po krótkiej części organizacyjnej przystąpiono do głosowania i wyboru operacji.

W sumie, do biura LGD „Puszcza Kozienicka” w obu naborach wpłynęło 15 wniosków. 10 wniosków zostało skierowanych do dofinansowania, 4 nie zmieściły się w limicie środków przewidzianych w naborze, a 1 wniosek nie spełnił kryterium dostępu niezbędnego do pozytywnej weryfikacji wniosku na etapie oceny wstępnej – Zgodności Operacji z Warunkami Przyznania Pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z czym nie został skierowany do dalszej oceny.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy.

Pozostałych Państwa serdecznie zapraszamy do ubiegania się o wsparcie unijne w kolejnych naborach. O dokładnych terminach będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej, w lokalnych mediach i prasie.

Listy rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajdują się poniżej:

  • Link 1 – Rozwijanie działalności gospodarczej;
  • Link 2 – Podejmowanie działalności gospodarczej.

Następnym etapem będzie przekazanie jeszcze w tym tygodniu dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Urząd Marszałkowski może wezwać 1-razowo wnioskodawcę do złożenia ewentualnych poprawek, uzupełnień, i wyjaśnień dotyczących przekazanych dokumentów. Wnioskodawcy będą mieli na poprawki i uzupełnienia tylko 7 dni.