Dnia 18 września 2021 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowie w powiecie kozienickim obchodziła jubileusz 125 lat istnienia.


Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku nadbrygadierowi Jarosławowi Nowosielskiemu mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP, następnie odegrano hymn państwowy oraz miało miejsce uroczyste podniesienie flagi Polski.


Podczas apelu wręczono druhom Ochotniczych Straży Pożarnych okolicznościowe wyróżnienia oraz odsłonięto tablicę pamiątkową.


Ten dzień był również wyjątkowo ważny dla LGD „Puszcza Kozienicka ”. To właśnie na tej pięknej uroczystości 125- lecia OSP w Głowaczowie nasza Pani Prezes – Irena Bielawska została odznaczona brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa przez Prezydium Zarządu oddziału Wojewódzkiego OSP. Było medal, kwiaty i podziękowania za wsparcie finansowe jakie OSP z gminy Głowaczów i całego powiatu kozienickiego otrzymują od naszego Stowarzyszenia, na różnego rodzaju operacje i przedsięwzięcia. Tylko w tym okresie programowania PROW 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER OSP z powiatu kozienickiego otrzymały łącznie ponad 500 tys. zł wsparcia finansowego w ramach dotacji unijnych z LGD „Puszcza Kozienicka”, w tym między innym na zakup sztandarów dla OSP w Brzózie i Bobrownikach.


Uroczystości zakończyły się złożeniem meldunku oraz odprowadzeniem pocztów sztandarowych.


W uroczystości udział wzięli m. in. :
• Stanisław Karczewski – Senator RP,
• nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
• Krzysztof Wolski – Starosta Powiatu Kozienickiego,
• Hubert Czubaj – Wójt Gminy Głowaczów,
• dh Zbigniew Gołąbek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego,
• mł. bryg. Kamil Bieńkowski – Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach.
• Irena Bielawska- Prezes Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.