Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka”, Związek Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Gmina Magnuszew serdecznie zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia z terenu powiatu kozienickiego do wzięcia udziału w IV Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej „Smaki Ziemi Kozienickiej” –  Magnuszew 2023.

Przegląd odbędzie się w dniu 11 czerwca 2023 r. na terenie Targowiska “Mój Rynek”, ul. Żołnierzy I AWP 77, 26-910 Magnuszew.

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 19.05.2023 r.

Zgłoszenia w postaci wypełnionej Karty zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka – elektronicznie:  e­-mail: biuro@lgdkozienice.pl  lub  złożyć osobiście do biura Stowarzyszenia, ul. M Kopernika 8/17 , 26-900 Kozienice  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, tel. 793­864­252, (48)­366­18­99.

Załączniki:

– Regulamin IV Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej „Smaki Ziemi Kozienickiej” –  Magnuszew 2023

– Karta uczestnictwa w przeglądzie