W dniu 10 lipca 2018 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Rada zebrała się w 14 osobowym składzie. Otwarcia obrad dokonał pełniący funkcję Przewodniczącego Rady LGD – Pan Zdzisław Karaś. Następnie wybrano Sekretarza posiedzenia i Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem posiedzenia został Pan Wiesław Żulewski, który wraz z Panem Arturem Piechotą pełnił obowiązki Komisji Skrutacyjnej. Po krótkiej części organizacyjnej przystąpiono do głosowania i wyboru operacji.

Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęło łącznie 13 wniosków na łączną kwotę 199 998,00 zł.

Dostępna kwota środków dla tego naboru grantowego wynosiła 200 tys.zł.

Wnioski zostały ocenione za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków utworzyła listę operacji wybranych do dofinansowania.

Następnym etapem będzie przekazanie dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na liście operacji wybranych do dofinansowania serdecznie gratulujemy.

Lista operacji wybranych do dofinansowania wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami – pobierz