W dniu 05.01.2021 r w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD.

Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków złożonych do naszego biura w ramach naborów 4/2020 i 5/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.


Ocenie zostały poddane wnioski składane w naborze:

  • 4/2020 – Rozwój działalności gospodarczej

Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęło w naborze 3 wnioski, w których całkowita łączna wartość operacji wyniosła 481 499,00 złotych. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił – 481 558,00 zł.

 

  • 5/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęło w naborze 4 wnioski, w których całkowita łączna wartość operacji wyniosła 309 026,00 złotych. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił – 400 034, 56 zł.


Rada musiała dokonać wyboru najlepszych wniosków – zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru do limitu środków w naborze, dla poszczególnych działań.
Oceny złożonych wniosków dokonali członkowie organu decyzyjnego- Rady LGD. Wnioski zostały ocenione za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków tworzyła listy rankingowe.


Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy.


Listy rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajdują się poniżej:
– Nabór 4/2020 – Rozwój działalności gospodarczej 
Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

– Nabór 5/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków


Następnym etapem będzie przekazanie dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji.