Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, Gmina Gniewoszów oraz Związek Gmin Ziemi Kozienickiej serdecznie zapraszają wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, działające na obszarze powiatu kozienickiego oraz Stowarzyszenia “gotujące” do udziału w I Powiatowym Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej “Smaki Ziemi Kozienickiej”- Gniewoszów 2020.

Przegląd odbędzie się dnia 13 września 2020 r. od godz. 15:00 na Targowisku „Mój Rynek” w Gniewoszowie, ul. Marii Konopnickiej


Cele konkursu:

1. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich i prezentacja Kół, które aktywnie działają na rzecz lokalnego środowiska.

2. Kultywowanie tradycji ludowych, promocja produktu lokalnego.

3. Zachęcanie kobiet do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej swojej „Małej Ojczyzny”

4. Tworzenie więzi wspólnotowej, rozwój tożsamości regionalnej.

5. Pogłębianie wiedzy o potrawach i kulturze regionu.

6. Wzbogacenie oferty turystycznej gminy i regionu.


Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Zgłoszenia w postaci wypełnionej Karty zgłoszenia( załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesłać na adres Organizatora: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka – elektronicznie: e¬mail: biuro@lgdkozienice.pl lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. M Kopernika 8/17 , 26-900 Kozienice w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.9-17, tel. 793¬864¬252, (48)¬366-18¬99.

 

Karta uczestnictwa

Regulamin