W dniu 15.11.2016 r. w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania w celu dokonania oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Otwarcia i przywitania przybyłych radnych dokonał Przewodniczący Rady LGD – Pan Zdzisław Karaś. Następnie przystąpiono do wyboru sekretarza posiedzenia, którym została Pani Barbara Sobota. Kolejnym punktem spotkania było zreferowanie złożonych wniosków:

  • w ramach zakresu tematycznego – Podejmowanie działalności gospodarczej, do biura LGD wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 400 000,00 zł (termin naboru wniosków od 10.10.2016 do 07.11.2016 r).
  • Limit środków w naborze dla tego działania wynosi 350 000,00 zł.

  • w ramach zakresu tematycznego – Rozwijanie działalności gospodarczej, do biura LGD wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4 531 539,40 zł. (termin naboru wniosków od 10.10.2016 do 08.11.2016 r).
  • Limit środków w naborze dla tego działania wynosi 1 200 000,00 zł.

  • w ramach zakresu tematycznego – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, do biura LGD wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 007 316,00 zł. (termin naboru wniosków od 10.10.2016 do 07.11.2016 r).
  • Limit środków w naborze dla tego działania wynosi 1 350 000,00 zł.