Gmina Sieciechów zrealizowała kolejny projekt z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej współfinansowany z LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego projektu zagospodarowany został teren przy jeziorze Czapla w Sieciechowie. Koszty całkowite operacji to 135 975,86zł. Kwota udzielonego wsparcia przez LGD „Puszcza Kozienicka” wyniosła 91 293,00 zł.

Głównym celem projektu było umożliwienie mieszkańcom Sieciechowa i innych miejscowości oraz przyjeżdżającym tu w okresie letnim turystom dostępu do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku, wspólnego spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu została wykonana budowa wiaty o konstrukcji drewnianej, kosze na śmieci, zamontowano ławki, wykonano palenisko umożliwiające zorganizowanie ogniska, zbudowano 3 przebieralnie, powiększono istniejącą plażę, uporządkowano zieleń wokół plaży i założono monitoring wraz z oświetleniem. Wykonane prace powiększyły przynajmniej 2 krotnie dotychczasowa plażą i pozwoliły na przygotowanie niezbędnej do wypoczynku bazy dla turystów. Zrealizowany projekt w sposób znaczny uatrakcyjnił to jakże ważne miejsce dla mieszkańców Sieciechowa.

Prezes LGD „Puszcza Kozienicka” Pani Irena Bielawska w podziękowaniu za okazane wsparcie przy realizacji projektu otrzymała podziękowania od wójta Gminy Sieciechów Pana Mariana Zbigniewa Czerskiego.

Cieszymy się , że środki unijne pozyskane za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia poprawiają jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich w powiecie kozienickim. Zapraszamy w okresie letnim na piękną i zagospodarowaną plażę do Sieciechowa.

Zapraszamy do fotorelacji.