W ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów i wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”, dofinansowanie uzyskało również Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci”. W ramach operacji zakupione zostały stroje folkowe dla dziecięcego zespołu tanecznego z Ursynowa.

Beneficjent:Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci”.

Tytuł projektu: Zakup strojów folkowych dla dziecięcego zespołu tanecznego z Ursynowa, działającego pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci”, w celu promocji i kultywowania tradycji ludowych obszaru LGD „Puszcza Kozienicka”.