Warsztaty kulinarne zrealizowane przez Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” to kolejny przykład zrealizowanego projektu grantowego, współfinansowanego z LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt został złożony w ramach naboru grantowego 1/2018/G „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez imprezy, wydarzenia i warsztaty wzmacniające kapitał społeczny obszaru LGD”, a kwota udzielonego wsparcia przez LGD „Puszcza Kozienicka” wyniosła 9 300 zł.

W ramach projektu zatytułowanego „Warsztaty kulinarne formą promocji zdrowego żywienia i tradycji kulinarnych obszaru LSR oraz aktywizacji osób z grup defaworyzowanych”, zrealizowano cykl 6 warsztatów w następujących blokach tematycznych:

  1. Śniadanie: pieczywo, pasty, parówki na ciepło.
  2. Obiad: zupy, potrawy mięsne – drób, wołowina, potrawy z kaszy, warzyw.
  3. Kolacja: pasztety, dania z ziemniaków, sałaki, potrawy z warzyw.
  4. Drinki: koktajle.
  5. Ciasta i torty.
  6. Mięsa pieczone i dekorowanie potraw.

Panie zdobyły wiedzę z zakresu gotowania, pieczenia i dekorowania potraw bazując na kuchni tradycyjnej, regionalnej. Dodatkowo, częścią warsztatów był też kurs barmański. Warsztaty poprowadził Pan Marcin Schabowski z Restauracji „Karczma u Chłopa” w Garbatce-Letnisko.

Warsztaty odbywały się w remizie Ochotniczej Staży Pożarnej w Stanisławicach.

W ramach przedmiotowego projektu zakupione zostały również fartuchy kuchenne dla wszystkich członkiń Stowarzyszenia „Nowoczesna Gospodyni”. Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” powstało w 2010 r. jako „nowoczesna” forma Koła Gospodyń Wiejskich i od początku swojego istnienia podejmuje inicjatywy mające na celu kultywowanie tradycji kulinarnych na obszarze działania LGD „Puszcza Kozienicka”.

Realizacja projektu miała niewątpliwie pozytywny wpływ na zacieśnianie więzi, budowanie relacji, wymianę doświadczeń oraz utrwalenie tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Wartością dodaną przedsięwzięcia była promocja walorów i dziedzictwa kulturowego obszaru LSR.

Z pewnością, nabyte umiejętności pozwolą członkiniom Stowarzyszenia „Nowoczesna Gospodyni” na pełniejszą realizację swoich pasji kulinarnych. Ponadto, wiedza zdobyta w ramach działań projektowych będzie przekazywana mieszkańcom Ziemi Kozienickiej w czasie realizowanych przez Stowarzyszenie warsztatów.