W dniu 10 maja 2017 r., w siedzibie Centrali ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33, Departament Działań Delegowanych ARiMR odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z zakresu trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo–finansowym operacji, do którego jesteście Państwo zobowiązani jeżeli dokonujecie zakupów o wartości powyżej 20 tys.netto i warunków dokonywania zmniejszeń kwot oraz Portalu Ogłoszeń ARiMR.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich naszych obecnych i przyszłych beneficjentów działania „Rozwój działalności gospodarczej„ do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej informacjami, które ułatwią Państwu prawidłowe przygotowanie dokumentów dotyczących trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców.

Irena Bielawska- kierownik biura