Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz JST na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – „RODO w NGO”, organizowane w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem szkolenia będzie przybliżenie sektorowi pozarządowemu oraz JST z terenu powiatu informacji dotyczących zmian oraz odpowiedniego do nich przygotowania w odniesieniu do nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25 maja b.r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Data Szkolenia: 11.07.2018 roku

Miejsce: BIURO LGD ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice

Godzina: od 12.00 – 16.15

 1. 12:00-14:00 – Wprowadzenie i najważniejsze definicje
  • Prawne przesłanki przetwarzania danych
  • Analiza ryzyka i środki bezpieczeństwa
  • Obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą
  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych
 2. 14:00-14:15 – Przerwa
 3. 14:15-16.15 – Prowadzenie innej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych
  • Prawa osoby, której dane dotyczą
  • Postępowanie z naruszeniami bezpieczeństwa danych
  • Przygotowanie do wdrożenia RODO