Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu szkoleniowym z zakresu Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich, produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości, które odbędzie się 12 października 2016 roku o godzinie 10.00 w Biurze LGD, mieszczącym się w Kozienicach przy ul. Mikołaja Kopernika 8/17.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez Panią Izabelę Byszewską i Pana Jana Zwolińskiego, doświadczonych praktyków i teoretyków, którzy od kilkunastu lat kierują Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego – jedną z najważniejszych instytucji związanych z promocją i budową silnego wizerunku i marki produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce. Organizacja ta zrzesza licznych producentów, a jej rolą jest budowanie wspólnie z administracją rządową i samorządową polskiego systemu jakości dla produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

Szkolenie ma charakter bezpłatny i skierowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców, zarówno producentów produktów regionalnych, przedsiębiorców, rolników, ale i pozostałych chętnych osób, które chcą dowiedzieć się w jaki sposób możemy dziś dbać o rozwój obszarów wiejskich w parciu o regionalne produkty.

Spotkanie szkoleniowe realizowane jest w ramach projektu „Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” realizowanych w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Inicjatywa ta oferuje szereg specjalistycznych zajęć szkoleniowych, warsztatów i szkoleń e-learningowych związanych z budowaniem silnej marki produktów tradycyjnych, regionalnych, producentów branży spożywczej, jak również z rozwojem mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcieliby podjąć działalność pozarolniczą związaną z produkcją zdrowej żywości. Skierowany jest do wszystkich chętnych osób z terenu woj. mazowieckiego, a szczegółowe informacje o projekcie zawarte są na stronie internetowej kuźnia smaków.