Szanowni Państwo!!!

Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” rozpoczyna prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Kozienice, Garbatka –Letnisko, Grabów nad Pilicą, Głowaczów, Magnuszew, Gniewoszów, Sieciechów. Strategia będzie obejmowała lata 2021-2027.

W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb gminy, w której Państwo mieszkacie . Na jej podstawie określimy cele Lokalnej Strategii Rozwoju i działania, które będziemy realizować w nowym okresie programowania PROW 2021 – 2027. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres e-mailowy biura LGD “Puszcza Kozienicka”:biuro@lgdkozienice.pl. Ankieta jest również dostępna na naszej stronie internetowej: www.lgdkozienice.pl w zakładce: PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027

Ankieta – Konsultacje społeczne