Stowarzyszenie Aktywni 50 Plus z Garbatki-Letnisko zrealizowało projekt „Zdrowo i twórczo dla seniorów w Garbatce-Letnisko – warsztaty”. To przykład kolejnego projektu grantowego, współfinansowanego z LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014 2020.

Projekt został złożony w ramach naboru grantowego 1/2018/G „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez imprezy, wydarzenia i warsztaty wzmacniające kapitał społeczny obszaru LGD”, a kwota udzielonego wsparcia przez LGD „Puszcza Kozienicka” wyniosła 7 100 zł.

W ramach omawianego projektu zrealizowano cykl warsztatów rękodzielniczych, warsztatów „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz cykl ćwiczeń rehabilitacyjnych, wzmacniających i rozciągających.

W trakcie warsztatów rękodzielniczych seniorzy wykonywali kwiaty z bibuły, filcu i papieru, tworzyli dekoracje metodą decoupage oraz wykonywali świąteczne ozdoby w formie stroików i bombek. Wykorzystywano tradycyjne metody oraz elementy nowoczesnego rękodzielnictwa. Wartością tych warsztatów był nie tylko atrakcyjnie spędzony czas i wzmocnione więzi społeczne, ale również nabycie umiejętności, które  będą wykorzystywane w czasie wolnym, przekazywane z korzyścią dla dzieci, wnuków oraz innych członków rodziny. Twórcza edukacja na pewno będzie procentować w przyszłości, a jej efektem będą indywidualne działania artystyczne.

Z kolei, na warsztatach poświęconych zdrowemu trybowi życia – „W zdrowym ciele zdrowy duch” – podejmowano zagadnienia diety, która stanowi podstawę dobrego samopoczucia. Uczono się także komponowania zbilansowanego jadłospisu. Ponadto, w ramach tego modułu znalazło się miejsce na niezwykle ważne zajęcia związane z empatią dla własnej osoby, uczeniem się bycia przede wszystkim swoim przyjacielem, o czym często wszyscy zapominamy. Uczestnicy mogli również uświadomić sobie rolę stresu jako wroga dobrego zdrowia i samopoczucia, poznać techniki relaksacyjne, jak również umocnić się w przekonaniu, że zdrowe relacje międzyludzkie są bardzo ważne dla kształtowania podstaw zdrowia fizycznego. Podsumowaniem tego modułu warsztatowego było przygotowywanie zdrowych posiłków na bazie wcześniej zdobytej wiedzy.

Kompleksowość omawianego projektu potwierdza fakt, że znalazło się w nim również miejsce na spotkania poświęcone gimnastyce rehabilitacyjnej. Uczestnicy poznali odpowiednie dla swoich potrzeb ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, które odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu sprawności fizycznej seniorów.

Wszystkie komponenty warsztatowe zaplanowano z myślą, aby pokazać uczestnikom, że zdrowe ciało i zdrowy duch potrzebują siebie nawzajem. Warto rozwijać się manualnie, artystycznie, ale trzeba również dać wsparcie organizmowi w postaci racjonalnej diety, dobrych emocji czerpanych z pozytywnych relacji oraz porcji ruchu.

Zajęcia odbywały się w gminnej świetlicy w Garbatce-Letnisko.