Szanowni Państwo,
Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka” wszczyna procedurę aktualizacji LSR. Zmiany w LSR związane są z przeliczeniem budżetu LSR z PLN na Euro.W związku z tym zmianie uległy m. in. zapisy LSR w zakresie budżetu, planu działania oraz wskaźników.
Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy obszaru LGD „Puszcza Kozienicka”. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu zmian w LSR” w terminie do dnia 10.03.2021 do godziny 16.00, osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice lub elektronicznie na adres: biuro@lgdkozienice.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje społeczne LSR).Dokumenty są dostępne dla osób zainteresowanych na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w biurze LGD „Puszcza Kozienicka”.
Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Lokalnej Strategii Rozwoju oraz formularz zmian w LSR znajdą Państwo poniżej.

Formularz zmian LSR

Lokalna Strategia Rozwoju