Mnóstwo wspaniałych prac, występów artystycznych, wspomnień oraz dużo dobrego humoru – tak w skrócie moglibyśmy opisać niezwykłą wystawę, która miała miejsce w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.

Wernisaż odbył się 1 grudnia br. z wyjątkowej okazji, a mianowicie 20 – lecia działalności Grupy Twórczej VENA.

Tuż przed uroczystą inauguracją wystawy, barwny korowód kozienickich twórców ruszył przy akompaniamencie akordeonu przed budynek centrum, aby zaprosić przechodniów na swój jubileusz. Kilka minut później instruktor KDK Halina Koryńska przywitała zebranych gości. Następnie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłej Anny Kurp – nauczycielki historii, radnej powiatu kozienickiego oraz byłej kierowniczki Kozienickiego Domu Kultury.

Tak wspaniała uroczystość nie mogłaby się obyć bez szeregu atrakcji. Jedną z nich był występ Zespołu Pieśni i Tańca Dębliniacy, który zaprezentował polkę starowarszawską oraz tańce górali spiskich. Również z prezentami dla jubilatów przybyli koledzy – artyści. Poeci z Grupy Erato Maria Komsta i Kamil Koksa zaprezentowali specjalnie napisane na tę okazje wiersze, a rzeźbiarz kozienicki Janusz Ostrowski przekazał na ręce przewodniczącej Veny Władysławy Drachal wykonaną własnoręcznie płaskorzeźbę.

Krótką historię Grupy Twórczej Vena przedstawiła opiekun oraz plastyk KDK Agnieszka Bieńkowska.

A nieobecna na uroczystości Dyrektor KDK Elwira Kozłowska, złożyła życzenia artystom za pośrednictwem wyświetlonego filmu. Następnie przyszedł czas na serdeczne życzenia i gratulacje zaproszonych gości: prezes Ireny Bielawskiej, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Edwarda Pułkowskiego, radnego Krzysztofa Zająca, sekretarza Gminy Kozienice Stanisława Siderskiego, sekretarza Gminy Głowaczów Piotra Kozłowskiego, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice Elżbiety Stąpór.

Nie zabrakło także upominku dla przybyłych gości, w postaci jubileuszowej publikacji pn. „Twórcy pełni pasji”, opracowanej przez KDK.

Po życzeniach przyszła pora na symboliczne przecięcie wstęgi. Otwarcia wystawy dokonali przewodnicząca Veny Władysława Drachal, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Pułkowski oraz instruktor KDK Halina Koryńska. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w postaci jubileuszowego tortu oraz stołu wiejskiego z wędlinami z masarni Sławomira Grzędy – ufundowanego przez LGD „Puszcza Kozienicka”.

Grupa Twórcza Vena:

 • Jadwiga Bronisława Andrzejewska,
 • Władysława Barbara Drachal,
 • Stanisława Gołąbek
 • Marian Gwardiak,
 • Janusz Karaś,
 • Krystyna Kondeja,
 • Józef Kondeja,
 • Eugenia Kuna,
 • Zbigniew Kurasiewicz,
 • Gabriela Osińska,
 • Maria Podsiadła,
 • Helena Szamańska
 • Leokadia Styś,
 • Genowefa Śledź,
 • Marlena Zielińska,
 • Andrzej Zieliński.

Wystawa będzie czynna do 22 stycznia 2018 r.