Pradziadek papieża Jana Pawła II – urodził się w mieszczańskiej (rzemieślniczej) rodzinie w 1796 lub 1797 roku w Magnuszewie jako syn Jana Kaczorowskiego (1741-1827) i Ewy Adamkiewicz (1760-1830). Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Franciszką Kurzawą (ślub w 1826 roku w Maciejowicach) miał czworo dzieci, a z drugiego z Urszulą Malinowską – siedmioro. Feliks Paweł – dziadek papieża był czwartym dzieckiem w tym małżeństwie. Mikołaj przez wiele lat był osobistym stangretem hrabiów Zamojskich w Klemensowie, a po przejściu na emeryturę jako tzw gracjalista dorabiał do skromnej emerytury będąc gajowym, a następnie szynkarzem i karbowym. W aktach chrztów kolejnych dzieci widnieje standardowe stwierdzenie, że stawający (ojciec) i świadkowie pisać nie umieją, a tymczasem w archiwum Ordynacji Zamojskiej w Lublinie znajdują się raporty pisane przez Mikołaja świadczące, że był człowiekiem wykształconym. Zmarł w 1872 r w Warszawie, mieszkając wówczas u swego brata Tomasza.